PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

2023-04-04 17:04:56 来源/作者: / 己有:0人学习过

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

我们通过详细图示的方式向大家展示用Photoshop绘制梦幻唯美插画的过程,这幅美丽的画面名为:幻境精灵。

完成作品如下。

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

绘制过程图示。

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵
PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵
PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵
PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵

 

 

PS绘唯美插画过程图示:幻境精灵